Revisorer

Revisorerna håller koll på styrelsen och tolkar styrdokument.

Mer information om vad revisorerna håller på med kan ni läsa om i sektionens stadgar