Nämnder på Datasektionen

I menyn till vänster kan du läsa om alla Datasektionens nämnder.

Återkommande projekt på Datasektionen

Nedan ses alla återkommande projekt på Datasektionen. Återkommande projekt är projekt som helt enkelt görs om varje år. Till skillnad från vanliga projekt, som oftast sker en gång och sedan läggs ned.

dÅre

Studs

METAspexet

Vårbalen

dJulkalendern

Project Pride

Projekt på Datasektionen

dÅre 2022

dÅre 2023

Studs 2021

Studs 2022

Studs 2023

METAspexet 2021

METAspexet 2022

METAspexet 2023

Vårbalen 2022

Vårbalen 2023

dJulkalendern 2021

dJulkalendern 2022

DForum 2021

Project Pride 2021

Project rewind: Omtagningen

Project Pride 2022

Jubileum 2023

Project <Placeholder>

Magenta

Spelsylt

Tidigare nämnder och föreningar på Datasektionen

Spexmästeriet: Var ansvarigt för att skapa nya spex på sektionen. Lades ner på Budget-SM 2013.

Fenixorden: Delade ut utmärkelsen “Årets Fenix”. Lades ner på Budget-SM 2013.

Cerise Siren: Datas egen skönsjungande kör. (Blev en del av Spexmästeriet 2005)

Dataspelet: Datas eget spex. Finns numera i formen av ett gemensamt spex med Media, METAspexet.

Dart Vader: Datasektionens dartförening.

Jong: Datasektionens jongleringsförening.

SHFF: Sektionshusfondsföreningen.