METAspexet

Projektet

METAspexet är en grupp studenter från Datasektionen och Sektionen för Medieteknik på KTH som årligen sätter upp en musikal. Vi är ca 130 kreativa personer som på ett eller annat sätt är med och fixar uppsättningen 2020, med bra spridning mellan olika årskurser och de två programmen. Föreställningarna är i maj men spexet arbetar aktivt under hela året.

Samarbete med oss

Vi har gärna event tillsammans med företag som är intressanta för både dataloger och medianer. Utformningen av ett sådant event är inte spikat utan det tycker vi att vi gör tillsammans utifrån vad som passar er. Kanske en spännande teambuilding-kväll, en avslappnad AW, eller något annat event som bäst lyfter fram vilka ni är!

Det är också möjligt att sponsra logga på våra populära hoodies som används flitigt under året.