Jämlikhetsnämnden-möte: Attityder på Data

Det är alltid viktigt med bra attityder mot varandra, men det är extra viktigt när man börjar på en ny utbildning. På det här mötet tänkte vi ha ett tema som håller sig kring diskussioner runt attityder och bemötande mot varandra – hur ska man vara och vad är inte OK? Finns det några regler? Vad kan förbättras, och hur? Tankar och erfarenheter efterfrågas!

Andra mötespunkter: Vad har hänt sen sist? Skriva motion!

Självklart kommer vi även bjuda på fika! Välkomna!