Women Techmakers Scholarship Program - Infoträff

Alla kvinnliga studenter bjuds in till en infoträff om Googles stipendium Women Techmakers, för tjejer som läser ett teknisk program och vill öka tjejers engagemang för teknik. Träffen hålls av Beatrice Ionascu som var en av förra årets stipendiater. Mer info finns på Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/568668376674524/