Information från Programansvarig ang. COVID-19.

Ifall ni missat vår programansvariges meddelande angående distansundervisning kan ni läsa det nedan.

"Kära CDATE-studenter

I linje med KTH:s riktlinjer rörande covid-19 pågår ett arbete inom programmet för att, med fokus på de kurser som startar nu eller pågår i period 4, försöka tillfälligt flytta undervisningen i viss utsträckning online med digitalt innehåll och aktiviteter. Just nu rekommenderas att 'kurser över 100 deltagare erbjuda distansundervisning eller andra undervisningformer som undviker samling i stora grupper (och alltså inte ställa in den ordinarie undervisningen). I mindre kurser skall detta ske när helst detta är praktiskt möjligt.'

Snart kommer ni att få mer konkret information från kursansvarig personal.

För den senaste informationen från KTH gällande spridningen av covid-19 vänligen besök kth.se/corona.

Pawel Herman, PA för CDATE"