Budget-SM

[SM ajournerades efter punkt 6.8 vid ordinarie SM och kommer därför att fortsätta enligt "uppskjutet möte"]

Den 8:e oktober kommer Budget-SM att hållas på distans klockan 17:30. Vid uppskjutet möte sker detta den 13:e oktober på distans klockan 17:30. Motionsstopp är den 24:e september.

På SM kommer budgeten för verksamhetsår 2021 beslutas om. Vidare kommer vi behandla verksamhetsberättelse och bokslut för verksamhetsåret 2019 samt frågan om ansvarsfrihet för D-rektoratet 2019. Slutligen kommer vi behandla motioner och propositioner och hålla i fyllnadsval för flera poster.

GUIDE FÖR HUR MAN JOINAR MÖTET: När ni ansluter kommer ni hamna i ett waiting room. När ni kommer in vill vi att ni byter ert namn till ert fullständiga namn och KTH-id, till exempel “Niklas Vatn (nvatn)”. Utöver detta vill vi att ni svarar på ett Google-formulär, där ni kommer behöva skriva in namn, årskurs och eventuell funktionärspost(er). Länken till formuläret hittas här.

Därefter släpper vi in er i ett breakout room som heter Hallen. Där vill vi att ni legitimerar er med ert mecenatkort(THS) genom att skicka en bild på det till (Marcus N/Emilia R), glöm inte bort att det är "baksidan" som vi vill åt, den där man ser att ni är medlemmar i Konglig Datasektionen. Vi lägger då in er på mentometer så ni kan rösta och så bjuder vi in er till ett breakout room som heter L1, där har vi mötet. Om något inte funkar kan ni gå till Main room där ni hittar teknisk support (Jakob C). För att komma dit får ni trycka på leave break out room. Om ni lämnar mötet så vill vi att ni skriver till Mentometer (Marcus/Emilia) att ni lämnar mötet.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Zoom-länken till mötet hittas här

Dokument

Kallelsen till mötet hittas här

Handlingarna till mötet hittas här