Ett reset-DM

Den 14:e december kommer Ett reset-DM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:30. På DM kommer styrelsen, bland annat, att ta beslut om näskommande års samboendeavtal, ett sammarbetsavtal för Metaspexet, några kontrakt, och eventuellt stänga några projekt.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelsen finnes här.

Handlingarna hittas här.

Kompletterande handlingar finns här.

Beslutsprotkoll går att finna här.

Diskussionprotokoll finns här.