Extra-KF

Hej alla sektionsmedlemmar!

Tisdagen den 24e kl 18 kommer det att hållas ett Extra-KF. Vi kommer hålla till i Kröken, i Nymble.

Alla medlemmar i THS är välkomna att komma och lyssna (om du är medlem i Data är du medlem i THS). Däremot är det bara vi valda ledamöter som får prata under mötet, så prata med oss om du har åsikter. Vi är Jakob Carlsson, Noah Hopkins, Pontus Söderlund, och David Puustinen; samt suppleanter Fabian Andréasson och Douglas Fischer.

Vi kommer att diskutera:

  • En stor ombyggnad av restaurangen i Nymble, som kommer kosta ca 5 miljoner
  • Om THS borde skaffa en egen bil
  • Fyllnadsval till THS valberedning (alla medlemmar kan söka!)

Fullständiga handligar kan hittas här.

KF, eller Kårfullmäktige, är THS högst beslutande organ och bestämmer alltså bland annat över vad sektionerna får göra. Ett antal ledamöter väljs från varje sektion proportionellt mot antalet medlemmar, och vi har sedan ca 4-6 möten per år. Tänk på det lite som EU fast för sektioner så har du en ganska bra bild över det hela. Från och med nästa år väljs ledamöterna på SM så se fram emot det!