Revisions-SM

Tisdagen den 28:e mars kommer Revisions-SM att hållas klockan 17:30 i D1. Reservtid torsdag 30:e mars i D1.

Motionstopp är den 14:e mars. På SM kommer vi att behandla verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret, frågan om ansvarsfrihet för D-rektoratet 2022 och bokföringspliktiga nämnder, samt motioner och propositioner.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelse hittar ni här

Handlingarna hittar ni här

Beslutsprotokoll hittar ni här

Matanmälan hittar ni här