Ajournering av Ett ptr till förra-DM innan Val-SM

Hej sektionen!

Vi har ajournerat DM:et till måndagen den 13/5 kl 13:00. Den nya platsen är mötesrummet i META.

De punkter som är kvar på agenden är: 7.5, 8, 9 och 10

All info (kallelse-pdf, handlingar osv.) finnes på länken nedan.

Länken

Med vänliga hälsningar :) dRektoratet