Revisionsberättelse till Budget-SM för verksamhetsåret 2023

Ni finner den uppdaterade revisionsberättelsen för styrelsens arbete och ekonomiska förvaltning under verksamhetsåret 2023 här.