Försenade SM-handlingar

Hej sektionen!

Dessvärre har det varit lite väl kaotiskt med diverse skeenden under dessa månader. Därför har handlingarna, sorgligt nog, kommit ut hela fyrtio minuter sent. Utöver detta missades att skicka ut rapportformulär till funktionärerna.

Jag skriver detta för att vara så transparent som möjligt i hur handlingarna sköts. Hoppas att detta inte är allt för jobbigt för er. Skriv om ni har några funderingar!

Ni finner de försenade handlingarna här

Vänliga hälsningar Christofer, sekreterare