Handlingar för Ett Nu blir det ny bank-DM

Nu kommer handlingarna för Ett Nu blir det ny bank-DM 2024-06-08 11:00 i Sammanträdesrummet, Nymble.

De går att finna, tillsammans med kallelsen och protokollet, här.

Mvh, dRektoratet