Datasladden

Datasladden är nämnden som ser till att sektionsbilarna Cerise och Lusen fortsätter att rulla. Nämnden leds av Mulle/Mullerina Schmeck som är ansvarig för bilen och nämnden.

Sektionsbilen

Sektionsbilen som kallas för Cerise är en Nissan NV300 som har blivit folierad i Datasektionens färger. Den köptes in våren 2022 i Värmland och har sedan dess tjänat sektionen väl. Den föregående Cerise havererade sent på höstterminen 2021 och såldes vidare.

Sektionens elbil

Sektionens elbil som kallas för Lusen är en Citreon. Den köptes in våren 2024 i Stockholm och har sedan dess tjänat sektionen väl.

Verksamhet

Datasladden håller koll på bilarna och körjournalen. Nämndens främsta skyldighet är att hålla bilarna rena och fungerande, samt få dem reparerade om de skulle gå sönder. Det är många andra nämnder och funktionärer som använder bilarna för sin verksamhet, därför är det viktigt att de är tillgängliga så mycket som möjligt.

Använda bilarna

För att använda en av bilarna behöver du både ta kontakt med Mulle/Mullerina Schmeck för att få instruktioner, samt boka bilen i bokningssystemet på bokning.datasektionen.se. Viktig information om bilarna och hur de används finns i respektives bilguide. Bilguide för Cerise. Bilguide för Lusen. Efter varje resa måste man fylla i körjournalen. Kör försiktigt!