Internationella nämnden

Internationella nämnden

Datasektionens internationella nämnd delad med Sektionen för Medieteknik. Leds av Datasektionens nuvarande internationella studentkoordinator Simon Olander Ålund och Sektionen för Medietekniks internationella samordnare Simon Sundström.

För alla internationella aktiviteter på Datasektionen

Allmänt

Internationella nämnden anordnar tillsammans minst två evenemang per termin för internationella studenter som hör till Konglig Datasektionen eller Sektionen för Medieteknik. Nämnden rekryterar i början av varje termin, då ett antal organisatörer som är taggade att delta i anordnandet av evenemang rekryteras. Nämnden är dock öppen för nya organisatörer året om.

Genom engagemang i nämnden kan organisatörer samla timmar mot de 0.2 bonuspoängen till poängen som används för att söka utlandsstudier. Det krävs 25 timmar engagemang under 4 månader för att få bonuspoängen, och det är nämndordföranden (internationella studentkoordinatorn) som har ansvar för att räkna timmarna och registrera dem med THS.

Är du intresserad av att gå med i nämnden kan du ansöka om medlemskap i organisatörgruppen: Facebookgrupp

Gilla gärna nämndens facebooksida för att få uppdateringar om gruppens evenemang: Facebooksida


In English

The Computer Science Chapter's International Group!

This is a shared group between the Computer Science Chapter and the Chapter for Media Technology, headed by International Student Coordinator Simon Olander Ålund from CS and International Organizer Simon Sundström from Media.

The group organizes at least two events per semester for computer science students and media technology students. The group recruits new excited organizers at the beginning of each semester, but is open to new organizers all year round.

By helping out in the group organizers can collect hours to count toward their 0.2 GPA bonus to the GPA points that are used to apply for international studies. The group leaders are responsible for registering the hours with THS.

If you are interested in joining the group as an organizer, then apply for membership in the organizers' group: Facebook group

Also, feel free to like the group's facebook page in order to receive news of the group's activities: Facebook page