METAdorerna

“METAdorernas uppgift är att ansvara för driften av sektionslokalen META, Osquars backe 21”

Vi i METAdorerna jobbar för att sektionsmedlemmarna ska ha en trevlig lokal att ta sin tillflykt till. Vi samordnar städning, nybyggnation och underhåll, samt ser till att folk sköter sig i METAdorerna.

Men naturligtvis anstränger vi oss mest för att ha trevligt! Har du några synpunkter på lokalen, något som kunde förbättras eller borde skötas annorlunda? Eller skulle du vilja delta själv? Tveka inte att maila oss! (För förbättringar till META, vänligen använd länken nedan).

META är ju även en festlokal så i samarbete med DKM ser vi till att ölkylarna och basförstärkaren funkar. Det går även bra för sektionens nämnder att boka META för fester/aktiviteter.

Städskrii - Måndagsstäd

Det är vi som håller i måndagsstäden i Meta under året. Vi bjuder in nyantagna att hjälpa till och städa för att lära sig vart allt ligger i lokalen och hur sopphanteringen fungerar. Alla som hjälper till att städa 2 gånger får vara med på en väl påkostad fest i slutet av året. Städningen sker måndagar med start klockan 17:17 i nØllegrupperna och tar typ en timme efter skolan. Passar det inte att städa på den avsatta tiden kan man komma förbi en annan måndag eller på något av de avsedda extra-städen mot slutet av terminen.

Interna Poster

Städskrii

Har ansvar för måndagsstäden samt att anordna städfesten som tack till de som städat.


Responsible for the cleaning-mondays and the thank-you party for those who have cleaned.

MAESTRO

”Master At Expressing Stuff To Recievers Online”

Har ansvar för att information om META / METAdorerna kommer ut på internet. Ansvarar över METAs facebook-sida, METAdorernas facebook-sida med mera.


Responsible for the spread of information regarding META / The METAdors online. Responsible for the facebook page of META, The METAdors etc.

MARIO

”Master At Reparing Inventory Objects”

Har ansvar för att trasiga saker lagas och håller koll på att saker är hela, inklusive mikrovågsugnarna.


Responsible for repairing broken items and making sure things aren’t broken. This includes the microwave ovens.

MISS

”Master In Sweet Stuff”

Ansvarar för läskkylen i META, om en sådan finns där.


Responsible for the soda refridgerator in META if such a machine should be there.

MISTER

”Master of Inventory, Screws, Tools, Equipment & Resources”

Har ansvar för inköp av saker till lokalen.


Responsible for purchasing things for the chapter-house.

MissTea

Har ansvar för kaffe och te i META.


Responsible for coffee and tea in META.

MOVIE

”Master of Vegetation in Establishment”

Har ansvar för METAs växter.


Responsible for the plants in META.

MOBA

“Master of Board Admin”

Har ansvar för att anslagstavlan i META hålls snygg och att reglerna angående affischering följs. Ser även till att andra informativa lappar om lokalen finns, till exempel om stängning och intruktioner om våra apparater.


Responsible for the notice-board in META. Keeps it tidy, clean and enforces the rules concerning posting notes on the board. Is also responsible for other informative notes about the chapter-house. This could be notes concerning META being closed on certain days or instructions for how different machines in META should be used.

MOPP

”Master of Parties & Punsch”

Har ansvar för METAdorernas teambuildings (både stora och små) som sker ungefär en gång i månaden.


Responsible for The METAdors’ teambuilding events (both small and big) which take place about once a month.

MUCKA

”Master of Utilization, Catwalk & Krap Annihilation”

Har ansvar för att catwalken hålls städad samt för kvarglömda saker.


Responsible for keeping the catwalk clean. Also responsible for lost and found.

MUMS

”Master of Magnifika Sötsaker”

Har ansvar för att köpa in fika till METAdorerna.


Responsible for buying "fika" to METAdorerna.

MOMS

”Master of Mötesrummets Stuff”

Har ansvar för mötesrummet i META.


Responsible for "mötesrummet" i META.