Övriga funktionärer

Övriga funktionärer

Den fulla listan av funktionärer, inklusive nämndansvarige, kan finnas på dfunkt.datasektionen.se.

D-Fest - Roger Chen

Till funktionärens uppgifter hör att - Anordna två skiftesgasquer per år, en efter Glögg-SM och en efter Val-SM. Syftet med skiftesgasquerna är att hedra sektionens avträdande och tillträdande funktionärer. - Anordna regelbundna teambuildings för sektionens funktionärer. - Eventuellt anordna andra sittningar och evenemang tillsammans med andra sektioner och studentkårer för att representera sektionen utåt.

Fanbärare - David Puustinen & Erik Nordlöf (vice)

Fanbärarna försvarar sektionens ära genom att bära dess fana vid olika högtidliga tillfällen. Observera att fanan skall hållas högt. Att vara Fanbärare är en mycket hedersfylld post på sektionen. Fanbärarna bär huvudansvaret för att sektionens fana hålls i gott skick.

Kommunikatör - Benjamin Widman

Ansvarar för sektionens informationslandskap, med andra ord denna hemsida, Discord, Slack, Facebook och andra möjliga kommunikationskanaler, och ser till att sektionens informationshanteringspolicy och informationsspridningspolicy följs. Ansvarar också för sektionens allmänna informationsmejl info@datasektionen.se.

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige - din påverkan mot kåren.

Mer info finns på THS hemsida.

Maila oss om du undrar över något om Kårfullmäktige, eller om du har förslag till något du tycker vi ska driva mot kåren! kf@datasektionen.se

Kårfullmäktigeledamöter

Adam Sjöberg
Kevin Wenström
Erik Nordlöf

Kårfullmäktigesuppleanter

Fredrik Blomqvist
Vakant

Facebook

Ljud- och ljusansvarig - Karl-Isac Åström

Ljud- och ljusansvarig har till uppgift att underhålla sektionens ljud- och ljusutrustning.

Vill du boka ovannämnd utrustning görs det lättast på Datasektionens bokningssystem.

Programansvarig student - Zhongmin Hu

Programansvarige arbetar tillsammans med Studienämndens ordförande för att förbättra utbildningens kvalitet. Arbetet går i praktiken ut på att ha möten med lärare och de ansvariga för utbildningen på EECS samt möten centralt på THS.

Revisorerna

Niklas Vatn (granskar 2023)
David Puustinen (granskar 2023 & 2024)
Jakob Carlsson (granskar 2024)

Revisorerna håller koll på styrelsen och tolkar styrdokument.

Mer information om vad revisorerna håller på med kan ni läsa om i sektionens stadgar.

Kontakta oss om ni har några frågor kring sektionens styrdokument eller något annat som berör sektionen.

Studiemiljöansvarig (SMA) - Amanda Berg

Studiemiljöansvarig har till uppgift att övervaka EECS:s lokaler åt sektionen och är ansvarig för sektionslokalens brandsäkerhet. Funktionären skall såväl proaktivt som reaktivt verka för att sektionsmedlemmarnas studiemiljö är så bra som möjligt.

Sångledare - David Peilitz

Sångledaren verkar för att bevara och utveckla sångkulturen i sektionen, samt ansvarar för att hålla vår sångbok uppdaterad. Sångledaren ska även fungera som en go-to toasmaster, eller som resurs för sådana som vill lära sig hur man är toastmaster.

Talman - Carl Blomqvist

Arrangerar samt leder sektionsmötet. Ser till att nödvändiga arrangemang är genomförda inför ett sektionsmöte i samråd med D-rektoratet. Talman är neutral och uttalar inte sin personliga ståndpunkt i sakfrågor.